Den Uafhængige Aftenskole

Undervisning specielt tilrettelagt
for handicappede

Der er altid plads til en mere